Duszpasterze

ks. Tadeusz Rynkiewicz - proboszcz parafii

Ksiądz Tadeusz Rynkiewicz pochodzi z miejscowości Łyse. Święcenia przyjął w katedrze Łomżyńskiej 30.05.1981 roku, dzięki posłudze Bpa Mikołaja Sasinowskiego . Był wikariuszem w parafiach: Lipniki, Sejny, Łomża - św. Michała Archanioła, Łomża - NMP, Suwałki - Chrystusa Króla, proboszczem w Suwałkach - św. Brata Alberta, Od 2001 roku jest proboszczem naszej parafii. 

Ksiądz Tadeusz Rynkiewicz pełni funkcje dziekana dekanatu Ducha Świętego w Suwałkach, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich - koło suwalskie, członek Rady Kapłańskiej oraz członek Kolegium Konsultorów.   

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko - Wigierskiej, kapelan      honorowy Jego Świątobliwości.

 

 

ks. Szymon Wysocki - wikariusz 

ks. Kamil Borys- wikariusz

ks. Dariusz Doliwa - rezydent