Duszpasterze

ks. Tadeusz Rynkiewicz - proboszcz parafii

Ksiądz Tadeusz Rynkiewicz pochodzi z miejscowości Łyse. Święcenia przyjął w katedrze Łomżyńskiej 30.05.1981 roku, dzięki posłudze Bpa Mikołaja Sasinowskiego . Był wikariuszem w parafiach: Lipniki, Sejny, Łomża - św. Michała Archanioła, Łomża - NMP, Suwałki - Chrystusa Króla, proboszczem w Suwałkach - św. Brata Alberta, Od 2001 roku jest proboszczem naszej parafii. 

Ksiądz Tadeusz Rynkiewicz pełni funkcje dziekana dekanatu Ducha Świętego w Suwałkach, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich - koło suwalskie, członek Rady Kapłańskiej oraz członek Kolegium Konsultorów.   

Kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko - Wigierskiej, kapelan      honorowy Jego Świątobliwości.

Ks. Dariusz Łoboda – wikariusz

Ksiądz Dariusz Łoboda przyjął Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w katedrze ełckiej z rąk Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.
Był wikariuszem w Prostkach, Ełku – Opatrzności Bożej, Białej Pisce, Gołdapi – św. Leona i św. Bonifacego
Od września 2014 r. jest naszym wikariuszem

 

  Ks. Arkadiusz Dardziński – wikariusz

Ksiądz Arkadiusz Dardziński pochodzi z Augustowa z parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 2014 r.
w katedrze ełckiej z rąk Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego.
Od września 2014 r. jest naszym wikariuszem

 

 

ks. Zdzisław Jasiński


ks. Tadeusz Poteraj