Odnowa w Duchu Świętym

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Bóg odnawia i czyni cuda.
Jesteśmy Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, która zawiązała się za sprawą Ducha Świętego,
jako odpowiedź na łaskę Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w 2015 roku.

Na naszych spotkaniach podejmujemy radosną modlitwę uwielbienia,
modlimy się za siebie nawzajem, za wspólnotę oraz za Kościół.

Prowadzenie formacji przez rozważanie Słowa Bożego, uczestnictwo w małych grupach dzielenia
i osobowości świadectwa Bożego działania w życiu grup wspólnych oraz udział w rekolekcjach.

Łączy nas przekonani, że chrześcijanie dziś - Połącz jak w czasach apostolskich -
są obdarowywani przez Ducha Świętego charyzmatami,
używają rozszerzonego wsparcia w tworzeniu wspólnoty Kościoła.

Abyśmy mogli rosnąć w wierze, potrzebujemy siebie nawzajem.
Samotny chrześcijanin jest jak latorośl oddzielona od winnego krzewu, z podobnymi czerpie życie (J 15,5)
- jego byt jest zagrożony! Wspólnota jest Bożym miejscem na naukę pokory, łagodności,
cierpliwości, szacunku, życzliwości i usług;
miejsce, gdzie otrzymamy pomoc w trudnościach, ale też sami możemy pomagać.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Dariusz Łoboda

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/Odnowapiotraipawlasuwalki-397803190754715/?modal=admin_todo_tour

 

Nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest otwarta na nowe grupy.
Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek
po wieczornej Mszy Świętej
w salce parafialnej.
Zapraszamy serdecznie.

W drugi piątek września o godz. 19.15 zapraszamy na wieczór uwielbienia.

 

 

 

Podstawowe cele katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zatwierdzone przez Watykan:

  1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
  2. Zachęcanie do zdecydowanego powitania osoby Ducha Świętego, Obecność i moc. Te dwie łaski duchowe często przychodzą razem w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienia w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
  3. Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowych (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i wykorzystanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest funkcją mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i pełnemu zastosowaniu.
  4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, a także ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czyn, ukazując Jezusa Chrystusa poprzez osobiste świadectwa oraz te, które są wiary i sprawiedliwości, do których jest zmuszany każdy chrześcijanin.
  5. Pielęgnacja wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do korzystania z bogatszego życia sakramentalnego i liturgicznego, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do działania w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.