Odnowa w Duchu Świętym

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Bóg odnawia i czyni cuda.
Jesteśmy Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, która zawiązała się za sprawą Ducha Świętego,
jako odpowiedź na łaskę Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w 2015 roku.

Na naszych spotkaniach podejmujemy radosną modlitwę uwielbienia,
modlimy się za siebie nawzajem, za wspólnotę oraz za Kościół.

Prowadzimy formację przez rozważanie Słowa Bożego, uczestnictwo w małych grupkach dzielenia
i osobiste świadectwo Bożego działania w życiu członków wspólnoty oraz udział w rekolekcjach.

Łączy nas przekonanie, że chrześcijanie dziś – podobnie jak w czasach apostolskich –
są obdarowywani przez Ducha Świętego charyzmatami,
którymi powinni służyć ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

Abyśmy mogli wzrastać w wierze, potrzebujemy siebie nawzajem.
Samotny chrześcijanin jest jak latorośl oddzielona od winnego krzewu, z którego czerpie życie (J 15,5)
– jego byt jest zagrożony! Wspólnota jest Bożym miejscem na naukę pokory, łagodności,
cierpliwości, szacunku, życzliwości oraz służby;
miejscem, gdzie otrzymamy pomoc w trudnościach, ale też sami możemy pomagać.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. Dariusz Łoboda,
a liderem Lidia Ferenc - tel. 502060699

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/Odnowapiotraipawlasuwalki-397803190754715/?modal=admin_todo_tour

 

Nasza wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest otwarta na nowych członków.
Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek
po wieczornej Mszy Świętej
w salce parafialnej.
Zapraszamy serdecznie.

W drugi piątek miesiąca o godz. 19.15 zapraszamy na wieczór uwielbienia.

 

 

 

Podstawowe cele katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zatwierdzone przez Watykan:

  1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
  2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata "chrztem w Duchu Świętym" lub "wylaniem Ducha Świętego", lub "odnowieniem w Duchu Świętym". Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
  3. Popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i kleru. Ich poprawne zrozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu misji.
  4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan jedynie z imienia, ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
  5. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.