Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” 

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 1700

 

Przyjdź!                                                     Zobacz!                                     Przekonaj się!

 

  Nasze kierownictwo:
Prezes: Maciej Olszewski
Zastępca prezesa:  Damian Szamrad
Skarbnik: Wojciech Konopko 
Sekretarz:Julia Zdancewicz
Ksiądz asystent: Ks. Arkadiusz Dardziński