Historia Parafii

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach.

Świątynia to dawna cerkiew garnizonowa 5. Brygady Strzeleckiej pod wezwaniem Aleksandra Newskiego, który został zbudowany i otynkowany na przełomie XIX i XX wieku w stylu rusko – bizantyjskim dla wojska carskiego.

 Po roku 1918 adaptowana na kościół katolicki garnizonowy. Po I wojnie światowej gruntownie przebudowany w szacie zewnętrznej, przez usunięcie kilku kopuł, pozostawiając dwie nad wejściem głównym jako wieże. Wnętrze kościoła dostosowano do liturgii rzymsko – katolickiej. W 1923 roku był kościołem garnizonowym wojska polskiego.

Kościół został uszkodzony w czasie II wojny światowej, kiedy w 1944 roku uciekający z miasta hilterowcy wysadzili w powietrze główną wieżę, wyrządzając przy tym poważne zniszczenie świątyni. Kościół właściwie był skazany przez władze administracyjne PRL – u na likwidację. Dzięki usilnym staraniom ówczesnego ks. proboszcza par. św. Aleksandra w Suwałkach – Witolda Balukiewicza i Kurii Biskupiej w Łomży, ruiny kościoła zostały przekazane parafii suwalskiej.

Odbudowany bez wież, staraniem Ks. Witolda Balukiewicza, został poświęcony w 1958 roku i przeznaczony jako kościół pomocniczy dla katolików.

W 1966 roku przy kościele św. Piotra i Pawła osiadł na stałe kapłan, który podlegał jurysdykcyjnie proboszczowi parafii św. Aleksandra. W 1970 roku erygowano tu samodzielny wikariat. Natomiast parafię erygowano kanonicznie 1 marca 1979 roku przez J.E.Ks.Bpa Mikołaja Sasinowskiego, biskupa łomżyńskiego.