Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA
Król królów, Pan panujących.
Jezu jesteś królem.

Godzina Święta
Adoracja Najświętszego Sakramentu
modlitwa w każdy poniedziałek
od 16.15 do 17.00

I Ty możesz być członkiem Wspólnoty 
dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Oddaj swoje serce Jezusowi...

Przyjdź - Jezus Czeka !

Zapraszamy Czcicieli Serca Jezusowego.
Króluj Nam Chryste !          

 

 

 

Służebnica Boża
ROZALIA CELAKÓWNA
Apostołka Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Jego Intronizacji

Nowenna o uproszenie łask (wersja skrócona)

Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i
nowenna o uproszenie łask za jej wstawiennictwem

Odmawiając wersję skróconą nowenny, uczestniczymy przez 9 kolejnych dni we Mszy świętej,
j
eśli jest to możliwe, przystępujemy codziennie do Komunii świętej.


Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników, prosimy Cię, 
rozpal nasze serca apostolską gorliwością 

w szerzeniu nabożeństwa do Jezusa Króla
i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim.
Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych,
którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości,
prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy,
abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem,
umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego,
stawali się dojrzałymi katolikami
i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu,

w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Boskie Serce Jezusa, błagam Cię,
udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski.....,
o którą pokornie Cię proszę.


Następnie w intencji wyniesienia S.B. Rozalii Celakówny na ołtarze należy odmówić: 3 "Ojcze nasz", 3 "Zdrowaś Maryjo" i 3 "Jezu Królu Wszechświata, zakróluj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata".